OFRII.com - Red Rocket OFRII.com - 8k wallpapers, foto OFRII.com - Samuraj - bojove umeni - zbrane OFRII.com - Svt Ponorek OFRII.com - 3D medely - 3D tisk - 3D scan OFRII.com - Akvaristika, Akvarijn ryby, Akvarijn rostliny ORFII.com - Freediving - voln potapn ORFII.com - Astrologie - horoskop, znamen, souhvzd, zvrokruhy ORFII.com - Vesmr - planety, galaxie, hvezdy ORFII.com
Menu
Reklama
Vesmírné staniceAONN.cz
SIFEE.biz - Cerna zmije online, tapety, epizody, postavy
Spřátelené Weby
Astronomicke fotografie

Astronomicke forum

1HRY.cz - hry online zdarma
NIKEE HRY, superhry, 1000her, webhry, flash hry, hry online, hry zdarma
HRY2.eu - hry online, 1000her, mimoni, planeta mimonu, herna, webhry, herni, minihry
Uloz si video Nahnoji.cz
biotechart.cz - animovane obrazky GIF z oblasti biologie, technologie a umeni
Globální mediální server TetriSys
Uran

Uran je sedmou planetou sluneční soustavy a je třetí největší planetou. Jeho rovníkový průměr je 51 800 km. Tato planeta nese jméno starověkého řeckého boha nebe. Je obří planetou s tenkou soustavou prstenců. Byl objeven již v roce 1781, ale pouze díky vesmírné sondě Voyager máme o této planetě mnoho poznatků a fotografií.

Převrácená planeta
Uran obíhá Slunce ve vzdálenosti okolo 3 miliard kilometrů (20 AU). Okolo Slunce oběhne jednou za 84,07 let. Kolem své osy oběhne za 17 hodin a 14 minut. Uran je výjimečný svým sklonem osy, který dosahuje vůči vertikále 97,9 stupňů. Planeta vlastně obíhá bokem. V důsledku tak vysokého náklonu jsou převrácená i roční období. Jeden pól je natočen ke Slunci vždy 42 let. Protože je ale Uran velmi daleko od Slunce a dostává od něj malé množství tepla, je rozdíl mezi létem a zimou pouze 2 °C. Příčina tohoto vychýlení dosud není známa. Některé spekulace nabízejí možnost srážky s protoplanetou, jiné vliv hustoty atmosféry a v neposlední řadě se nabízí sklonění rotační osy vlivem velkého měsíce (zhruba o velikosti Marsu), který mohl kdysi existovat.

Údaje o Uranu
průměr rovníkový 51 118 km
průměr polární 49 946 km
prům.vzdálenost od Slunce 2 870 990 000 km
rychlost oběhu kolem Slunce 6,81 km/s
oběh Slunce (1 rok) 84,01 let
otáčka kolem vlastní osy (1 den) 17 h 14 min
hmotnost 8,7*1025 kg
průměrná hustota 1290 kg.m-3
povrchová přitažlivost 8,72 m.s-2
teplota na vrcholcích mraků -210 stupňů C
úniková rychlost z planety 21,3 km.s-1
inklinace (sklon) roviny oběžné dráhy 0,77 °
kulatost 0,030
výstřednost oběžné dráhy 0,05
magnituda v opozici 5,5


Prstence
Uranův systém planetárních prstenců je tvořen z 13 ti dosud objevených prstenců. V roce 1977 bylo objeveno devět z nich, když clonily svit jedné slabé hvězdy. Další čtyři prstence nalezl Voyager 2. Leží na úrovni Uranova rovníku, tudíž jsou jejich změny tvaru velmi zajímavé. Většina prstenců je velmi tenká (jen 10 km) a existují hlavně díky tzv. pastýřským měsíců, které svou gravitací drží částice prstenců pohromadě. Zatím jsou objeveny jen dva z nich: Cordelia a Ophelia. Ostatní objeveny nebyly a jen se předpokládá jejich existence. Prstence se skládají z tmavých balvanů o velikosti několika centimetrů až metru. Jsou pravděpodobně tvořeny vodním ledem a neznámou tmavou organickou látkou, která způsobuje velmi malou odrazivost těchto částic (pouze 2%). Prstence Uranu jsou pravděpodobně relativně mladé. Jejich stáří nejspíš nedosahuje ani 600 milionů let.

Uranovy prstence jak je viděla sonda Voyager 2
Magnetismus
Do příletu sondy Voyager 2 k Uranu neexistovaly žádné doklady o magnetickém poli a charakter planety tak zůstával záhadou. Astronomové předpokládali, že centrum magnetického pole bude ležet ve směru slunečního větru, ale to byl omyl. Centrum magnetického pole Uranu se nenachází ve středu planety, ale je vychýleno zhruba o 59 ° vzhledem k ose rotace. Podobné vychýlení magnetického pole z centra planety se nachází i u Neptunu, a tak lze předpokládat, že tento jev nemá na svědomí vychýlení z osy. Je možné, že je to typický jev pro všechny ledové obry. Netypická poloha magnetického pole způsobuje nerovnoměrné rozložení magnetosféry na různých stranách planety. Ta je zkroucená rotací planety a táhne se za planetou do vzdálenosti miliónů kilometrů. Magnetismus vzniká zhruba v 10 000 km pod kůrou. Zdroj magnetického pole Uranu zatím není známý.

Dokument - Uran a Neptun


Důležité objevy
1690 Uran poprvé zaznamenán, ale jako hvězda.
1781 Wiliam Herschel objevuje Uran.
1977 Objeveny prstence Uranu.
1986 Voyager 2 u Uranu.


Struktura
Hmotnost Uranu je zhruba 14,5krát větší než hmotnost Země, ale zároveň je nejlehčí ze všech plynných obrů. Průměr této planety je o něco větší než průměr Neptunu a zhruba čtyřikrát větší než průměr Země. Jedná se o druhou nejméně hustou planetu ve sluneční soustavě. Planeta je utvořena převážně z lehkých prvků a sloučenin, jako například z vodního ledu, amoniaku, čpavku a metanu. Přesná hmotnost ledu ve vnitřní stavbě planety není známa. Na Uranu se nachází také vodík a helium. Dále pak horninový materiál. Standardní model struktury Uranu je založen na předpokladu tří oddělených vrstev - jádro ve středu planety, ledový plášť a plynný plášť.

Jádro obsahuje převážně křemičitany, železo a nikl a má poměrně malou velikost. Odhaduje se, že hustota jádra je 9 000 kg/m3. Tlak v centru jádra je pravděpodobně 800 GPa a teplota dosahuje asi 5 000 K.

Druhou vrstvou je ledový plášť tvořící většinu planety. Ledový plášť však není složen z ledu, jaký známe na Zemi, ale z husté tekutiny skládající se z vody, amoniaku a dalších lehkých látek. Tato kapalina má vysokou elektrickou vodivost a je někdy nazývaná amoniakovým (či vodo-čpavkovým) oceánem. Uran a Neptun mají velmi odlišné složení pláště, než má Jupiter a Saturn. Vzhledem k dominujícímu ledu nad plyny se u Uranu a Neptunu zavádí pojem "ledoví obři".

Jelikož nám současná data o planetě neumožňují určit přesné složení planety, tak existují i jiné modely, ale všechny se shodují, že Uran nemá pevný povrch. Plynná atmosféra postupně přechází do vnitřních kapalných vrstev.

Atmosféra
S teplotou atmosféry -220 °C (53 K) je Uran nejchladnější planetou sluneční soustavy. Z důvodu velkého odklonu rotační osy přijímají polární oblasti Uranu více sluneční energie než rovníkové oblasti. I přesto je teplota v obou oblastech stejná. Příčina tohoto jevu zatím není známa, jen se ví, že v atmosféře proudí silný vítr o rychlosti 900 km/h. Ve viditelném a ultrafialovém spektru je vzhled atmosféry Uranu bez znatelné struktury.

Hlavními složkami atmosféry Uranu je především molekulární vodík, helium a methan. Atmosféra Uranu obsahuje podobné množství helia, jako je obsaženo v protohvězdách. To napovídá tomu, že se helium nesoustředilo do středu planety jako u jiných plynných obrů. Methan (CH4) způsobuje absorpci viditelného a infračerveného světla a dává tak Uranu jeho typickou namodralou barvu. Methan tvoří 2,3% atmosféry Uranu. V atmosféře má planeta 20 krát až 30 krát víc uhlíku, než se vyskytuje ve Slunci. Pro svrchní atmosféru jsou typické nízké teploty.
Nejnižší a nejhustší částí atmosféry je troposféra. Pro troposféru je velmi charakteristický pokles teploty s rostoucí výškou. Je předpoklad, že v této části atmosféry existují složitá mračna.

Střední vrstvou atmosféry Uranu je stratosféra. Teplota se zde zvyšuje s nadmořskou výškou, což způsobuje absorpce slunečního ultrafialového a infračerveného světla methanem a jinými uhlovodíky. Nejhojnějšími zdroji uhlíku v atmosféře jsou metan, acetylen a ethan. Ethan a acetylen vykazuje tendenci ke kondenzaci v chladnější spodní části stratosféry a tropopauzy, kde pak tvoří vrstvu oparu, která může mít částečně podíl na vzhledu Uranu. Koncentrace uhlovodíků ve stratosféře je výrazně nižší než v stratosféře ostatních obřích planet.Vnější vrstvu atmosféry Uranu vytváří termosféra a koróna, která má stálou teplotu přibližně 526 - 577 stupňů Celsia. Zdroj tepla potřebný k udržení takových teplot zatím není známý. Termosféra a koróna obsahuje molekulární vodík i mnoho volných atomů vodíku. Jejich malá hmotnost a vysoké teploty jsou důvodem, proč koróna sahá až do vzdálenosti 50 000 km. Tato vzdálenost je velmi netypická ve sluneční soustavě, jelikož odpovídá dvěma poloměrům planety. Je jedinečným rysem Uranu. Slouží jako odpuzovač malých částic obíhajících Uran, což se projevuje na prstencích Uranu. Termosféra a svrchní stratopauza tvoří ionosféru Uranu. Ionosféra Uranu je hustější než ionosféra Saturnu i Neptunu.

Měsíce
V součastné době má Uran 27 pojmenovaných měsíců. Tělesa sluneční soustavy povětšinou nesou jména z bájí, ale Uranovy měsíce jsou pojmenovány po postavách z děl Shakespeara a Popeho. Měsíce jsou rozloženy ve třech třídách: 11 malých tmavých měsíců v blízkosti Uranu, 5 velkých a několik více vzdálených měsíců. Většina z nich obíhá po téměř kruhové dráze v úrovni rovníku planety, pouze 4 vnější mají více elipsovité dráhy.

na obrázku, Prstence Uranu spolu s největšími měsíci na snímku observatoře ESO


Seznam pojmenovaných měsíců (seřazené podle vzdálenosti od Uranu)

Pořadí Jméno
Průměr (km) Hmotnost (kg) Hlavní
poloosa (km)
Oběžná
doba (dny)
Objevení
1 Uranus VI Cordelia 42 ± 6 5,0×1016 49 751 0,335 034 1986
2 Uranus VII Ophelia 46 ± 8 5,1×1016 53 764 0,376 400 1986
3 Uranus VIII Bianca 54 ± 4 9,2×1016 59 165 0,434 579 1986
4 Uranus IX Cressida 82 ± 4 3,4×1017 61 766 0,463 570 1986
5 Uranus X Desdemona 68 ± 8 2,3×1017 62 658 0,473 650 1986
6 Uranus XI Juliet 106 ± 8 8,2×1017 64 360 0,493 065 1986
7 Uranus XII Portia 140 ± 8 1,7×1018 66 097 0,513 196 1986
8 Uranus XIII Rosalinda 72 ± 12 2,5×1017 69 927 0,558 460 1986
9 Uranus XXVII Cupid ~ 18 3,8×1015 74 800 0,618 2003
10 Uranus XIV Belinda 90 ± 16 4,9×1017 75 255 0,623 527 1986
11 Uranus XXV Perdita 30 ± 6 1,8×1016 76 420 0,638 1986
12 Uranus XV Puck 162 ± 4 2,9×1018 86 004 0,761 833 1985
13 Uranus XXVI Mab ~ 25 1,0×1016 97 734 0,923 2003
14 Uranus V Miranda 471,6 ± 1,4 (6,6 ± 0,7)×1019 129 390 1,413 479 1948
15 Uranus I Ariel 1157,8 ± 1,2 (1,35 ± 0,12)×1021 191 020 2,520 379 1851
16 Uranus II Umbriel 1169,4 ± 5,6 (1,17 ± 0,13)×1021 266 300 4,144 177 1851
17 Uranus III Titania 1577,8 ± 3,6 (3,53 ± 0,09)×1021 435 910 8,705 872 1787
18 Uranus IV Oberon 1522,8 ± 5,2 (3,01 ± 0,07)×1021 583 520 13,463 239 1787
19 Uranus XXII Francisco ~ 12 1,3×1015 4 276 000 -267,12* 2001
20 Uranus XVI Caliban ~ 98 7,3×1017 7 231 000 -579,39* 1997
21 Uranus XX Stephano ~ 20 6×1015 8 004 000 -677,48* 1999
22 Uranus XXI Trinculo ~ 10 7,5×1014 8 504 000 -748,83* 2001
23 Uranus XVII Sycorax ~ 190 5,4×1018 12 179 000 -1285,62* 1997
24 Uranus XXIII Margaret ~ 11 1,3×1015 14 345 000 +1654,32 2003
25 Uranus XVIII Prospero ~ 30 2,1×1016 16 256 000 -1962,95* 1999
26 Uranus XIX Setebos ~ 30 2,1×1016 17 418 000 -2196,35* 1999
27 Uranus XXIV Ferdinand ~ 12 1,3×1015 20 901 000 -2805,51* 2001

Poznáma: * Záporná oběžná doba vyjadřuje retrográdní oběžnou dráhu okolo Uranu (opačnou než je rotace Urana)


Miranda
Tento měsíc není největším ze satelitů Uranu, ale kolem něho sonda Voyager 2 prolétla nejblíže. Je pojmenován po dceři kouzelníka Prospera ze Shakespearovy hry Bouře, zároveň jméno znázorňuje její zjev (lat. mirandus = podivuhodný). Je to měsíc s průměrem 470 kilometrů a jeho povrch je velmi rozmanitý, sestává se z kaňonů a zlomů o hloubce až 20 kilometrů.

Ariel
Toto relativně malé těleso je nejjasnějším měsícem Uranu. Na povrchu Uranu jsou různé krátery a kaňony, které se táhnou po celém povrchu. Jejich dna jeví vzhled uhlazeného koryta od proudící tekutiny. Tou však nemohla být voda, ale nejspíš byly způsobeny čpavkem, methanem nebo oxidem uhelnatým.

Umbriel
Nejtmavším měsícem Uranu je Umbriel. Velikostně se téměř rovná Arielu a má i stejnou hustotu. Jeho povrch s velkými krátery působí staře.

Titania
Titania je největší měsíc Uranu, který je pokryt malými krátery a velmi tvrdými skalami.

Oberon
Oberon je charakteristický svým starým a ledovým povrchem s mnoha krátery.

Sluneční soustava

Slunce
Slunce


Merkur
Merkur


Venuše
Venuše


Země
Země

Mars
Mars


Jupiter
Jupiter


Saturn
Saturn


Uran
Uran


Neptun
Neptun


Pluto
Pluto


Citáty
Jestliže světlo na toaletě zhasne se zvukem "E!?", znamená to, že na toaletě ještě někdo je.

Nehněvej se na zrcadlo, když máš křivou hubu.
(Karel Havlíček Borovský)

Zahučali bory, zahučali lesy, odhodil jsem vajgla v stohu slámy kdesy... "PETERKA A SPOL."
Reklama
©Ofrii 2012 - kontakt
NIKEE.net
ALYSS.cz
SIFEE.biz
ENKII.cz
OFRII.com